Tổng quan về dầu bôi trơn – dầu mỡ công nghiệp

TỔNG QUAN VỀ DẦU BÔI TRƠN

Kho dau Total

1.Lịch sử hình thành và phát triển. 7

2.Chức năng của dầu bôi trơn. 7

3.Yêu cầu chất lượng dầu bôi trơn. 8

4.Phân loại về dầu bôi trơn. 8

5.Thành phần chủ yếu của dầu bôi trơn 11

5.1.Dầu gốc: 11

5.1.1. Các chủng loại dầu gốc: 11

* Dầu gốc khoáng. 11

* Dầu gốc tổng hợp. 13

5.1.2. Công nghệ sản xuất dầu gốc khoáng: 14

* Quá trình chưng cất chân không. 15

* Quá trình tách nhựa đường bằng propan. 17

* Quá trình chiết bằng dung môi để loại Aromatic. 17

* Quá trình tách sáp. 18

* Quá trình làm sạch bằng hiđro. 20

5.2.Các chất phụ gia: 21

5.2.1.Khái niệm: 21

5.2.2.Các loại chất phụ gia: 22

* Chất ức chế oxi hóa. 22

* Chất khử hoạt tính kim loại. 24

* Chất ức chế ăn mòn. 24

* Chất ức chế gỉ. 25

* Chất phụ gia chịu điều kiện khắc nghiệt. 25

– Các chất tẩy rửa.

– Các chất phân tán.

* Chất cải thiện chỉ số độ nhớt. 26

* Chất làm giảm nhiệt độ đông đặc. 27

* Những chất tạo nhũ / khử nhũ. 27

* Chất phụ gia chống tạo bọt. 27

* Chất phụ gia diệt khuẩn. 28

* Tác nhân bám dính. 28

* Tác nhân làm kín. 28

* Chất phụ gia Tribology: 28

– Chất phụ gia chống mài mòn.

– Chất phụ gia cực áp.

– Chất phụ gia biến tính ma sát.

6.Đánh giá chất lượng dầu bôi trơn. 30

6.1. Độ nhớt. 30

6.2.Chỉ số độ nhớt. 30

6.3.Nhiệt độ chớp cháy. 30

6.4.Nhiệt độ đông đặc. 31

6.5.Trị sè axit ( TAN ) và kiềm ( TBN ). 31

6.6.Hàm lượng nước. 31

6.7.Hàm lượng cặn cacbon. 31

6.8.Độ bền oxi hóa. 32

6.9.Các phép thử chống mài mòn và chịu áp cao. 32

6.10.Độ tạo bọt. 32

CHƯƠNG 2

DẦU CÔNG NGHIỆP

1.Giới thiệu chung 35

2.Phân loại dầu công nghiệp: 35

2.1. Phân loại chung: 35

* Nhóm dầu công nghiệp thông dụng. 35

* Nhóm dầu công nghiệp chuyên dụng. 35

2.2. Phân loại theo tiêu chuẩn. 36

* Phân loại theo độ nhớt. 36

* Phân loại theo công dụng và lĩnh vực sử dụng. 36

3. Các loại dầu chuyên dụng. 38

3.1. Dầu truyền động bánh răng. 38

3.1.1. Chức năng. 38

3.1.2. Phân loại. 38

3.1.3. Các chất phụ gia dùng trong dầu truyền động bánh răng. 40

3.1.4. Các sản phẩm do các hãng khác nhau sản xuất. 40

3.2. Dầu máy nén. 42

3.2.1. Chức năng. 42

3.2.2. Phân loại. 42

* Dầu máy nén khí. 43

* Dầu máy nén lạnh. 43

* Dầu cho các bơm chân không. 43

3.2.3. Các chất phụ gia dùng trong dầu máy nén 44

3.2.4. Các loại dầu máy nén do các hãng khác nhau sản xuất 44

3.3. Dầu thuỷ lực. 45

3.3.1. Giới thiệu chung. 45

3.3.2. Yêu cầu đối với dầu thuỷ lực. 47

3.3.3. Phân loại. 50

* Phân loại theo độ nhớt. 50

* Phân loại theo đặc tính và mục đích sử dụng. 50

* Phân loại theo hệ thuỷ lực. 51

3.3.4. Các chất phụ gia dùng trong dầu thuỷ lực. 53

3.3.5. Các loại dầu thuỷ lực do các hãng khác nhau sản xuất. 53

3.4. Dầu cách điện. 54

3.4.1. Giới thiệu chung. 55

3.4.2. Yêu cầu về chất lượng đối với nhóm dầu cách điện. 55

3.4.3. Các loại dầu cách điện do các hãng khác nhau sản xuất. 56

3.5. Dầu tua bin. 56

3.5.1. Mô tả chung. 56

3.5.2. Dầu tua bin công nghiệp. 57

3.5.3. Phân loại chung và ứng dụng. 57

3.5.4. Dầu tua bin do hãng Shell sản xuất. 58

CHƯƠNG 3

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ PHA CHẾ DẦU CÔNG NGHIỆP

1.Qui trình hình thành một đơn pha chế. 60

1.1.Khảo sát tính chất của dầu gốc. 60

1.2.Khảo sát các chất phụ gia. 60

2.Dây chuyền công nghệ pha chế dầu công nghiệp. 61

2.1.Nhập dầu gốc và các chất phụ gia. 61

2.2.Pha chế dầu gốc với các chất phụ gia. 63

2.3.Đánh giá chất lượng dầu công nghiệp sau khi pha chế. 69

3.Khuấy trộn dầu gốc với chất phụ gia. 69

3.1.Khuấy trộn chất lỏng. 69

3.1.1.Đại cương. 69

3.1.2.Công suất trong thùng trộn. 71

3.1.3.Các loại mái khuấy và dòng trong thùng trộn. 72

3.1.4.Các phương pháp khuấy trộn khác. 73

3.2.Phương pháp khuấy trộn dầu gốc với các chất phụ gia. 74

4. Điều chỉnh lưu lượng dòng nguyên liệu vào và dòng

sản phẩm đi ra ở các bể pha chế 3A, 3B, 3C 74

4.1. Điều chỉnh dòng nguyên liệu đi vào các bể pha chế 3A, 3B, 3C. 74

4.2. Điều chỉnh dòng sản phẩm đi ra các bể pha chế 3A, 3B, 3C. 74

5. Qui trình đun nóng dầu. 75

Danh Mục Sản Phẩm

Dầu công nghiệp
Dầu Bánh Răng Công Nghiệp
Dầu Cầu Hộp Số
Dầu Chống Gỉ Sét
Dầu Gia Công Kim Loại
Dầu Máy Biến Áp
Dầu Máy May Công Nghiệp
Dầu Máy Nén Khí
Dầu Máy Nén Lạnh
Dầu Rãnh Trượt
Dầu Tách Khuôn
Dầu Thủy Lực
Dầu Truyền Nhiệt
Dầu Tuabin
Dầu Tuần Hoàn
Dầu Xung Điện EDM
Loại dầu khác
Dầu động cơ
Dầu Động Cơ Bp
Dầu Động Cơ Caltex
Dầu động cơ Castrol
Dầu động cơ Shell
Dầu Động Cơ Total
Mỡ Công Nghiệp
Mỡ Chịu Nhiệt
Mỡ Tổng Hợp
Mỡ đa dụng

5/5 - (1 bình chọn)

231 views

Tin Liên Quan