Tag Archives: Kinh nghiệm mua dầu bánh răng

Dầu Bánh Răng Công Nghiệp có những cấp độ nhớt nào?

Dầu bánh răng công nghiệp hay bất kỳ một loại dầu nhớt công nghiệp nào khác đều được phân thành nhiều cấp độ nhớt khác nhau. Mỗi cấp độ nhớt của dầu sẽ phù hợp với từng loại máy móc cũng như điều kiện làm việc khác nhau. Thế thì dầu bánh răng có những […]