Tag Archives: Caltex Meropa 100

Top 05 loại Dầu Bánh Răng Công Nghiệp độ nhớt ISO VG 100 năm 2020

Dầu bánh răng công nghiệp có rất nhiều độ nhớt khác nhau và tương ứng với những cấp độ nhớt đó là những đặc tính cũng như ứng dụng rất riêng biệt. Nếu bạn đang tìm chọn một loại dầu bánh răng với độ nhớt ISO VG 100 để phục vụ cho các công việc […]